Ochrona danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahentów ATTIC


 

Administrator Twoich danych osobowych:

ATTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawiła 50, 30-390 Kraków ("ATTIC")

 

Dane kontaktowe do Administratora

Z ATTIC można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

           

Adres:                          ATTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawiła 50, 30-390 Kraków

Adres email:                 RODO@attic.pl

 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: prawidłowej realizacji umów zawartych
z Kontrahentami, w tym obsługi korespondencji, zapytań, zleceń, zamówień na produkty i usługi umożliwiające ATTIC prowadzenie działalności, rozpatrywania reklamacji i roszczeń, utrzymania
i zarządzania relacjami biznesowymi i zawodowymi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy pomiędzy ATTIC a Kontrahentem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron
z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych,
w szczególności ksiąg rachunkowych.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prowadzenie działalności biznesowej).

 

Źródło pochodzenia danych i wymóg podania danych

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w imieniu Kontrahenta informujemy, że Państwa dane zostały nam udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas umowy handlowej. W zakresie w jakim dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zawartej między ATTIC
a Kontrahentem.

 

Kategorie przetwarzanych danych

Otrzymane dane to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz ewentualnie inne dane podane dobrowolnie celem realizacji umowy.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazane jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz ATTIC (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, księgowość, firmy transportowej, firmy windykacyjne itp.) lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przetwarzane przez ATTIC dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowej.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

            ●          prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

            ●          prawo żądania sprostowania danych,

            ●          prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

            ●          prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

            ●          prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

            ●          prawo o sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

            ●          prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Zaopatrujemy inwestycje budowlane

 • Obsługujemy firmy ogólnobudowlane i specjalistyczne, deweloperów, generalnych wykonawców i przedsiębiorstwa budowlane

 • Dostarczamy materiały na terenie całego kraju

 • Zapewniamy fachowe doradztwo i opiekę inwestycyjną

 • Realizujemy nietypowe zamówienia

czytaj więcej

Zaopatrujemy składy budowlane

 • Zaopatrujemy składy i hurtownie budowlane w Polsce południowej
 • Jesteśmy liderem ogólnopolskim      w dystrybucji produktów FAKRO, RIGIPS, ISOVER, SWISS KRONO, ROCKWOOL, URSA
 • Posiadamy regionalny magazyn hurtowy
 • Zapewniamy efektywną i terminową logistykę

czytaj więcej

Dostarczamy wiedzę budowlaną

 • Dostarczamy wiedzę branżową oraz specjalistyczną
 • Organizujemy szkolenia w Krakowie oraz w fabrykach producentów
 • Organizujemy konferencje w Polsce i za granicą
 • Podnosimy kompetencje naszych klientów w zakresie zarządzania biznesem

czytaj więcej

Potrzebujesz wyceny?
Napisz do nas!